Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2008

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Προτάσεις και άλλα (2)

Τομείς Πολιτικής και Τομείς Δράσεις

Προτάσεις

1. Πρόβλεψη να υπάρχει απολογισμός του έργου τους, αν όχι κάθε τρίμηνο, τουλάχιστον κάθε εξάμηνο έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί και το έργο των υπευθύνων, αλλά και να υπάρχει δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων στο μέλλον.

2. Η διαδικτυακή παρουσία των τομέων πρέπει να είναι περισσότερο ενεργή και για αυτό ο ορισμός από το Πολιτικό Συμβούλιο υπευθύνου διαδικτύου, που θα μετέχει στη γραμματεία του τομέα, θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Ότι αφορά τις δράσεις και τις ανακοινώσεις του τομέα θα ανεβαίνουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

buzz it!

Δεν υπάρχουν σχόλια: